Bioresonantie en EAV

Bioresonantie en EAV (Elektro acupunctuur volgens Dr. Voll)

Wat is het wat levert het u op?

img 8840Meten is weten, luidt het motto voor deze alternatieve geneeswijze. Askleposis beschikt hiervoor over de allernieuwste geavanceerde apparatuur: de Biocheck Pro Elektro acupunctuur volgens Dr. Voll en de Remi Wave Pro met een werkgebied van 0 Herz tot 1.000.000 Herz. Ieder mens heeft zijn eigen trillingsniveau in elke cel, weefsel, orgaan en orgaanstelsel. Bij Bioresonantie wordt úw specifieke trillingsniveau op verschillende plaatsen van uw handen en voeten gemeten. Zo stellen we vast waar een eventuele afwijking in het trillingsniveau in het lichaam aanwezig is. Vervolgens wordt gezocht naar de oorzaak van de klacht met behulp van testampullen. Deze kunnen een antwoord geven op essentiële vragen. Zo zijn bacteriën, virussen, schimmels en parasieten eenvoudig op te sporen. Ook allergieën zijn vast te stellen waarna behandeling volgt. Wilt u de werking van een medicijn bij uzelf uittesten? U bent snel op de hoogte van het daadwerkelijke effect.

De elektromagnetische trillingen van organen en weefsels worden via energiebanen, de zogenaamde meridianen, doorgegeven. De meridianen liggen enkele millimeters onder de huid en zijn op bepaalde plaatsen , de zogenaamde acupunctuurpunten, meetbaar. Via de meridianen kunnen de organen als het ware met elkaar ‘communiceren’.

Wanneer de specifieke lichaamseigen trillingen worden verstoord, ontstaat er een disbalans of ziekte. Dan is er sprake van een verkeerde aansturing van chemische processen in het lichaam. Vandaag de dag zijn er vele oorzaken die deze storingen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan virusinfecties, vaccinaties, antibiotica of milieutoxinen.

Bij meting op de acupunctuurpunten vertoont de trillingsfrequentie een afwijking. Deze afwijking wordt met het bioresonantie-apparaat geïnverteerd/omgekeerd en het geïnverteerde signaal wordt weer aan uw lichaam teruggegeven. Het geïnverteerde signaal verzwakt of elimineert de ziekmakende trillingen in uw lichaam. Daardoor komt de besturing van uw chemische processen opnieuw in balans en is uw lichaam weer in staat zichzelf te herstellen. Er zijn geen bijwerkingen of nadelige gevolgen bekend.

ASKLEPOSIS Praktijk voor Paramedische Natuurgeneeskundige Therapieën, Hoogmadepad 5 6843 EG Arnhem, E: evddobbelsteen@live.nl