Holistische visie

De holistische werkwijze kenmerkt zich door vijf natuurgerichte principes. Concreet houdt dit in: alle aspecten van uw lichaam worden in de analyse meegenomen. Tijdens een behandeling worden juist deze principes onder de aandacht gebracht. De principes in rangorde zijn: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.

1. Energie. Als u te weinig energie ervaart of de energie is geblokkeerd, ontvangt uw zenuwstelsel onvoldoende informatie. Het gevolg is dat delen van uw lichaam ontregeld kunnen raken. Door de blokkades op te heffen en het lichaam weer energie te laten opnemen , komt uw energieniveau weer in balans.

2. Prikkeloverdracht. Het communiceren tussen uw hersenen en uw lichaam gebeurt door middel van prikkeloverdracht. Bij onvoldoende prikkeloverdracht kunnen lichaamsfuncties stagneren. Andersom kunnen prikkels niet worden doorgegeven aan de hersenen. Herstel is noodzakelijk.

3. Drainage. In onze stoffelijke maar ook geestelijke voeding treffen we steeds meer ‘slechte’ stoffen aan. Ons lichaam raakt langzaam maar zeker verontreinigd. Ook stress draagt daaraan bij. Om deze ‘gifstoffen’ goed af te voeren moeten we ons lichaam regelmatig reinigen. Wat is het gevolg? Zowel emotionele ballast alsook de juiste voedingsstoffen worden weer goed door uw lichaam verwerkt.

4. Voeding. De juiste stoffelijke en geestelijke voeding is sterk individueel bepaald. Wat voor de één goed is, hoeft niet per definitie geschikt te zijn voor de ander Er wordt gezocht naar een optimale voedingsbalans en wel zodanig dat zowel uw lichaam als geest weer optimaal functioneert.

5. Psyche. Bewust worden van onze denk- en handelwijze is een belangrijk aspect in ons genezingsproces. Verwerken en loslaten en het doorbreken van ziekmakende leefpatronen spelen hierin een rol. De behandeling leidt tot een proces van voelen, ervaren, acceptatie en bewustwording. Lichaam en geest zijn immers één geheel. Uw klacht is het signaal. De oplossing zit ‘m in het vinden van de juiste balans door te werken volgens de 5 natuurgerichte principes.

ASKLEPOSIS Praktijk voor Paramedische Natuurgeneeskundige Therapieën, Hoogmadepad 5 6843 EG Arnhem, E: evddobbelsteen@live.nl